Privacy Policy Universal Wine bvba

1. Wat hebben we nodig

Ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zoals voorgeschreven in de General Data Protection Regulation.

 

Universal Wine bvba is een Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert.

 

Voor onze webshop vragen wij volgende persoonsgegevens van u op;

 • Voornaam
 • Naam
 • Straat + nummer
 • Postcode
 • Gemeente
 • Telefoon (vast of mobiel)
 • Email adres

 

U wordt niet automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief, u kan zich steeds vrijblijvend aanmelden om onze nieuwsbrief te ontvangen via de website, daarvoor hebben we enkel uw emailadres nodig.

2. Waarom hebben we uw gegevens nodig

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Dit ligt in lijn met artikel 6 van de GDPR die het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke omschrijft.

 

We hebben uw persoonsgegeven nodig om u de volgende diensten te leveren:

 • Aan- en verkoop van wijnen, likeuren en sterke dranken
 • Verkoop van wijnen, likeuren en sterke dranken via de webshop
 • Tastings van wijnen, likeuren en sterke  dranken aan klanten
 • Gratis diensten van toebehoren (glazen, emmers, …)
 • Professioneel contact via telefoon, email, enz.
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Marketingactiviteiten

3. Digitale Media

Bedrijf beschikt over een bedrijfspagina op Facebook, Instagram, Twitter. Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren. U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social media platformen te volgen.

 

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Wij houden uw toestemming bij in onze databanken. De data die u ingeeft om onze nieuwsbrief te ontvangen houden wij bij in ons centraal CRM pakket en wenden wij verder aan voor onze activiteiten, gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U heeft telkens de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Uitschrijven brengt niet automatisch met zich mee dat uw gegevens worden verwijderd uit onze CRM Database.

4. Wat doen we met uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in Universal Wine bvba, Industriepark Noord 30 – 8730 Beernem gevestigd in Belgie. Hosting en opslag van uw gegevens vindt plaats in Brugge welke is gevestigd in België.

 

Geen derde partij leveranciers hebben toegang tot uw gegevens, tenzij dat specifiek vereist is bij wet. Indien wij externe partijen inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Universal Wine het nodig acht, zullen met deze verwerkers overeenkomsten worden opgemaakt om te confidentialiteit en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

5. Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens voor gedurende onze actieve klantenrelatie + 10 jaar volgens ons verwerkingsregister. Na deze periode, zullen uw persoonsgegevens onomkeerbaar worden vernietigd. Alle persoonsgegevens door ons bewaard voor marketing- en service-updateberichtgeving zal door ons worden bewaard totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer deze informatie wilt ontvangen.

6. Minimale gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn correct en dienen enkel voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor onze bedrijfsvoering.

7. Automatische verwerking & profiling

Bedrijf doet niet aan profiling, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens die een profiel schetsen van de betrokkene.

8. Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn;

 • Recht op inzage
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking

 

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met de zaakvoerder via info@universalwine.be of schriftelijk naar Industriepark Noord 30 - 8730 Beernem. Onze zaakvoerder zal uw klacht bekijken en samenwerken met u om de zaak op te lossen.

 

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld volgens de wet, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be en dient u een klacht in bij hen.